boerderij

De biologisch-dynamische boerderij met zijn koeien, schapen en landerijen is het hart van het bedrijf. Op de boerderij worden de natuurlijke processen zoveel mogelijk begeleid en niet verstoord. Jeroen en Rosalinde willen graag de kringloop sluiten op hun bedrijf. De bodem, het grasland, de koeien en de huisvesting spelen hierin een grote rol.


Koeien

Op de boerderij wordt gewerkt met Blaarkopkoeien. De Blaarkop is een Oud-Hollands koeienras dat nog dicht bij de natuur staat. Blaarkoppen kunnen natuurgericht beheerd grasland goed aan, het zijn echte ruwvoer etende koeien. Ze blijven gezond op natuurgras en produceren zo gezonde melk en gezond vlees. Naast melk produceren Blaarkoppen ook een goede kwaliteit vlees; het zijn eigenlijk dubbeldoel koeien. Het Oud-Hollandse ras past goed in het landschap. De koeien worden indien nodig alleen met kruiden zoals kaneel, tijm, peper ofpeterselie behandeld. Wij gebruiken geen antibiotica. De koeien lopen in de zomer buiten in de kruidrijke weiden en in de winter liggen de melkkoeien op een heerlijk bed van houtsnippers in een vrijloop stal en de jonge koeien op een heerlijk bed van stro.

Huisvesting

In 2020 is onze nieuwe vrijloopstal met hooidroog schuur in gebruik genomen. De koeien lopen in een grote vrije ruimte rond en ze kunnen heerlijk liggen op een bodem van houtsnippers. Het is een hele open stal met een goed klimaat voor de koeien. Het huisvestingssysteem is gericht op het verkrijgen van een optimaal dierenwelzijn en een goede kwaliteit mest voor op de graslanden. Een goede kwaliteit mest is belangrijk voor het bodemleven. Een optimaal dierenwelzijn wordt verhoogd door de koeien hun natuurlijk gedrag in de stallen kunnen laten zien. Bij Natuurlijk Genoegen worden de koeien niet onthoornd omdat dit onderdeel van het koe wezen is. In een kudde is een rangorde waardoor, zeker met hoorns, het nodig is dat de koeien voldoende ruimte hebben en dat ze kunnen vluchten indien nodig. De melkkoeien liggen in de winter op een dikke laag houtsnippers en de jonge koeien en kalveren op een dikke laag stro. De koeien kunnen zo droog en schoon liggen. De kalfjes die geboren worden blijven gedurende de eerste levensperiode bij de moeder of soms een pleegmoeder drinken. De aanwezige fokstier heeft een ruim hok waar hij de koeien kan dekken. Al het uitgaande jongvee wordt opgefokt voor het toekomstige melkvee, alle stierkalveren gaan naar een biologische kalverenhouder. 

Hooidroogschuur

Naast onze mooie en ruime vrijloopstal hebben we op onze boerderij een schuur gebouwd waar we al het gras voor de koeien drogen voor de winter, dit noemen we onze hooidroogschuur. Er wordt hier op de boerderij geen gras meer ingekuild onder plastic maar alles wordt tot hooi droogt. De schuur bestaat uit 5 grote hooibakken waar in de zomer het verse gras van het land netjes wordt ingestapeld met een kraan die boven in de stal hangt. Vervolgens wordt het gras gedroogd. Dit gebeurt overdag met warme lucht die wordt afgezogen van het dubbele en zwarte dak en in de nacht wordt er gebruik gemaakt van houtkachels die de lucht dan verwarmen. Na 3 à 4 dagen heb je dan heerlijk hooi. Het hooi in de hooibakken blijft liggen totdat het nodig is om de koeien in de stal te voeren. In de winter wordt het hooi vanuit de hooibakken weer voor de gelegde koeien. Het systeem van hooidrogen komt uit Oostenrijk waar dit veel gebeurt. Het voordeel van deze manier waarop gras droogt, is dat het eiwit goed in het gras blijft, zodat de koeien goede en gezonde melk kunnen produceren. De koeien vinden het hooi heerlijk.

Grasland / voeding

De voeding van de koeien heeft grote invloed op de gezondheid en de levensduur van de koeien. Het voeren van koeien met gras en / of hooi van weilanden met een diverse botanische samenstelling en pas gemaaid als het gewas in bloei staat, is gezonder voor melkvee. De graslanden zijn ingezaaid met verschillende grassoorten en kruiden wat zorgt voor een gevarieerde botanische samenstelling. Het grootste deel van de graslanden ligt om de boerderij. Een klein deel van de graslanden ligt in het natuurgebied de Eilandspolder. Op oud grasland is de botanische samenstelling van de natuur gevarieerder en rijker aan kruiden en gras wat vele voordelen heeft. In de zomer grazen de koeien in de kruidrijke weilanden rond de stallen en in de winter eten ze hooi uit onze eigen hooidroogschuur. Dit vinden ze heerlijk. De koeien eten alleen gras.

Op onze graslanden zijn weidevogels te vinden tussen de koeien. Voor een leuk filmpje over weidevogels bij ons op het bedrijf. Klik op deze link. https://www.youtube.com/watch?v=tpQFSjxboNg

Bodem

Om het bodemleven in de grond in balans en actief te houden is beheer van wormen, mijten, bacteriën en schimmels in het grondleven van de afbraak van organisch materiaal heel belangrijk. De natuur boven de grond, zoals de weidevogels, voeden zich met 'de beestjes in de grond'. De kwaliteit van de aangeboden mest is belangrijk om een ​​vitale bodemleven te krijgen. Op onze boerderij worden de bodem en zijn grassen en kruiden bemest door de dieren die daar op grazen, en door de gezonde gecomposteerde mest van de potstallen. Door de uitwisseling van bodem en dieren zijn de koeien gezond en vitaal. https://www.youtube.com/watch?v=BMr-XCjHMxU

Schapen

Op de boerderij zijn schapen en lammeren die op de verschillende weilanden grazen. In de herfst en de winter zorgen de schapen dat het land mooi wordt onderhouden en dat het gras netjes kort wordt opgegeten. Een deel van het lamsvlees verkopen we in ons eigen winkeltje

Zonne-energie

In oktober 2016 zijn de asbest daken van de jongvee stal vervangen door een lichtkoepel in het midden van de stal. Zie deze link  https://youtu.be/FDWYf4xC6vg  De zijwanden zijn verwijderd. Door deze aanpassing is er meer licht en frisse lucht in de stal voor het jongvee en de kalveren. Op een van de daken liggen nu zonnepanelen die ervoor zorgen dat we deels zelfvoorzienend zijn in het vermogen van onze stroom.