boerderij

De biologisch-dynamische boerderij met zijn koeien, schapen en landerijen is the heart of the company. Op de boerderij worden de natuurlijke processen zoveel mogelijk begeleid en niet verstoord. Jeroen en Rosalinde willen graag de kringloop sluiten op hun bedrijf. De bodem, het grasland, de koeien en de behuizing spelers hierin een grote rol.

Koeien

Op de boerderij wordt gewerkt met Blaarkopkoeien. De Blaarkop is een Oud-Hollands koeienras dat nog dicht bij de natuur staat. Blaarkoppen kunnen natuur gere serveerd worden, het zijn echte ruwvoer etende koeien. Ze blijft gezond en natuurgetrouw biologisch melk en gezond vlees. Wilt u naast melk produceren? Blaarkoppen ook een goede kwaliteit vlees; het zijn eigenlijk dubbeldoel koeien. Het Oud-Hollandse ras past bovendien goed in het landschap. De koeien zijn alleen gebruikt. Kaneel, tijm, peper of peterselie. Wij gebruiken geen antibiotica. De koeien lopen in de zomer buiten in de kruidrijke weilanden en in de winter liggen ze in de potstal op een heerlijk bed van stro.De koeien zijn voor 95 procent gras gevoerd. Het heerlijke vlees verkopen wij in onze winkel.

Een klein deel van onze melk wordt verwerkt bij Kaasmakerij Landgoed Willibrordus in Heiloo tot heerlijke producten. https://kaasmakerijlandgoedwillibrordus.nl/

Grasland / voeding

De voeding van de koeien heeft grote invloed op de gezondheid en de levensduur van de koeien. Het voer van koeien met gras en / of hooi van weilanden met een diverse botanische samenstelling en pas gemaaid als het gewas in bloei staat, is gezonder voor melkvee. De graslanden zijn ingezaaid met verschillende grassoorten en kruiden wat zorgt voor een gevarieerde botanische samenstelling. Het grootste deel van de graslanden ligt om de boerderij. Een klein deel van de graslanden liggen in het natuurgebied de Eilandspolder. Op oud grasland is de botanische samenstelling van nature gevarieerder en rijker aan herbs en grasssen wat tal van voordelen heeft zodanig dat de producten om de deur blijven gaan met een vernieuwde teelt van het wortelstelsel en de bodemleven te laten komen en een gezonde grasgewas op kan groeien. Nadeel is dat het gewas van oud grasland minder direct opneembare waarde heeft voor de koeien. Koudekoekjes krijgen in de winter naast hooi ook kuilgras op voedingsstoffen te geven om gezonde melk van te produceren.

Op onze graslanden zijn weidevogels te vinden tussen de koeien. Voor een leuk filmpje over weidevogels bij ons op het bedrijf. Klik op deze link. https://www.youtube.com/watch?v=tpQFSjxboNg

bodem

Om het bodemleven in de grond in balans en actief te houden is een bemesting met massa belangrijk. Wormen, mijten, bacteriën en schimmels in de aarde leven van de afbraak van organisch materiaal. De natuur boven de grond, zoals de weidevogels, voedt zich met 'de beestjes in de grond'. De kwaliteit van de aangeboden film is belangrijk om een ​​vitaal bodemleven te krijgen. Op onze boerderij zijn de grond en zijn grassen en kruiden het beste van dieren, en de aard van gecomposteerde mest van de pottenstallen. Door de uitwisseling van bodem en dieren zijn de koeien gezond en vitaal.

Huisvesting

Het huisvestingssysteem is gericht op een optimale dierenwelzijn en een goede kwaliteit mest voor op de graslanden. Een goede kwaliteit kan kan in een potstal worden. Een optimaal dierenwelzijn is gediend door zoal mogelijk gedrag van de koeien in de stal. Bij Natuurlijk Genoegen worden de koeien niet onthoornd als deze component zijn van het koe "wezen". In een kudde koeien is an rangorde uitgevoerd, moet met de koeien een noodzaak hebben. De koeien liggen in de winter in de potstallen en zijn voorzien van een hele strofe van riet. De koeien kunnen zo droog en schoon liggen. De kalfjes die geboren worden kunnen worden gedurende de eerst levensperiode bij de moeder van een pleegmoeder drinken. De aanwezige fokstier heeft een ruim strookje waar hij de koeien kan dekken. Al het vrouwelijke jongvee wordt aangehouden en opgefokt voor het nader melkvee, alle stierkalveren gaan naar een biologische kalverenhouder. In oktober 2016 zijn de astbest daken van de stallen vervangen voor nieuwe platen met een lichtkoepel in het midden van de stal. Zie deze link https://youtu.be/FDWYf4xC6vg  De zijwanden zijn deels verwijderd. Door deze aanpassingen is er niet meer licht en frisse lucht in de stal wat betreft goede houdingen van de koeien en kalveren. Op een van de daken liggen nu zonnepanelen die we zelf voorzienend worden in het opwekken van onze stroom.

Schapen

De schapen lopen gedurende het hele jaar in de lammertijd. Dan staan ​​ze op een dik pak stro in de stal. De geboren lammeren blijven de eerste paar dagen uit elkaar in een hokje met hun moeder. In hun vrije tijd in de kudde en zijn ze voldoende om elkaar te vinden in de hele kudde. De grootste delen van de schapen en lammeren worden verkocht aan biologische slakpers uit de omgeving. Een klein deel verkopen we in ons eigen winkeltje .