boerderij

De biologisch-dynamische boerderij met zijn koeien, schapen en landerijen is het hart van het bedrijf. Op de boerderij worden de natuurlijke processen zoveel mogelijk begeleiders en niet verstoord. Jeroen en Rosalinde willen graag de kringloop sluiten op hun bedrijf. De bodem, het grasland, de koeien en de huisvesting spelen geplaatst een grote rol.


Koeien

Op de boerderij wordt gewerkt met Blaarkopkoeien. De Blaarkop is een Oud-Hollands koeienras dat nog dicht bij de natuur staat. Blaarkoppen kunnen natuurgericht beheerd grasland goed aan, het zijn echte ruwvoer etende koeien. Ze blijven gezond op natuurgras en produceren zo gezonde melk en gezond vlees. Want naast melk produceren Blaarkoppen ook een goede kwaliteit vlees; het zijn eigenlijk dubbeldoel koeien. Het Oud-Hollandse ras past bovendien goed in het landschap. De koeien worden indien nodig alleen behandeld met kruiden zoals bijvoorbeeld kaneel, tijm, peper of peterselie. Wij gebruiken geen antibiotica. De koeien lopen in de zomer buiten in de kruidrijke weilanden en in de winter liggen ze in de potstal op een heerlijk bed van stro. De koeien zijn voor 95 procent gras gevoerd. Het heerlijke vlees verkopen wij in onze winkel.

Een klein deel van onze melk wordt verwerkt bij Kaasmakerij Landgoed Willibrordus in Heiloo tot heerlijke producten. https://kaasmakerijlandgoedwillibrordus.nl/

Grasland / voeding

De voeding van de koeien heeft grote invloed op de gezondheid en de levensduur van de koeien. Het voeren van koeien met gras en/of hooi van weilanden met een diverse botanische samenstelling en pas gemaaid als het gewas in bloei staat, is gezonder voor melkvee. De graslanden zijn ingezaaid met verschillende grassoorten en kruiden wat zorgt voor een gevarieerde botanische samenstelling. Het grootste deel van de graslanden ligt om de boerderij. Een klein deel van de graslanden liggen in het natuurgebied de Eilandspolder. Op oud grasland is de botanische samenstelling van nature gevarieerder en rijker aan kruiden en grassen wat vele voordelen heeft zoals het vermogen om door continue vernieuwing en afsterven van het wortelstelsel het bodemleven te voeden waardoor er een gezond grasgewas op kan groeien. Nadeel is dat het gewas van oud grasland minder direct opneembare waarde heeft voor de koeien. Daarom krijgen de koeien in de winter naast hooi ook kuilgras om ze voldoende voedingsstoffen te geven om gezonde melk van te produceren.

Op onze graslanden zijn weidevogels te vinden tussen de koeien. Voor een leuk filmpje over weidevogels bij ons op het bedrijf. Klik op deze link. https://www.youtube.com/watch?v=tpQFSjxboNg

bodem

Om het bodemleven in de grond in balans en actief te houden is een bemesting met dierlijke mest belangrijk. Wormen, mijten, bacteriën en schimmels in de grond leven van de afbraak van organisch materiaal. De natuur boven de grond, zoals de weidevogels, voedt zich met 'de beestjes in de grond'. De kwaliteit van de aangeboden dierlijke mest is belangrijk om een vitaal bodemleven te krijgen. Op onze boerderij worden de bodem en zijn grassen en kruiden bemest door de dieren die daar op grazen, en door de gezonde gecomposteerde mest van de potstallen. Door de uitwisseling van bodem en dieren zijn de koeien gezond en vitaal.

Huisvesting

Het huisvestingssysteem is gericht op het verkrijgen van een optimaal dierenwelzijn en een goede kwaliteit mest voor op de graslanden. Een goede kwaliteit mest kan verkregen worden in een potstal. Een optimaal dierenwelzijn is gediend bij zo natuurlijk mogelijk gedrag van de koeien in de stal. Bij Natuurlijk Genoegen worden de koeien niet onthoornd omdat deze onderdeel zijn van het koe “wezen”. In een kudde koeien is een rangorde waardoor het, zeker met hoorns, nodig is dat de koeien voldoende ruimte hebben en dat ze kunnen vluchten indien nodig. De koeien liggen in de winter in de potstallen die dagelijks worden voorzien een een verse laag stro of riet. De koeien kunnen zo droog en schoon liggen. De kalfjes die geboren worden mogen gedurende de eerst levensperiode bij de moeder of een pleegmoeder drinken. De aanwezige fokstier heeft een ruim stro hok waar hij de koeien kan dekken. Al het vrouwelijke jongvee wordt aangehouden en opgefokt voor het toekomstige melkvee, alle stierkalveren gaan naar een biologische kalverenhouder.

In oktober 2016 zijn de astbest dook van de stal vervangen door een lichtkoepel in het midden van de stal. Zie deze link  https://youtu.be/FDWYf4xC6vg  De zijwanden zijn deels verwijderd. Door deze aanpassingen is er meer licht en frisse lucht in de stal voor de koeien en kalveren. Op een van de daken liggen nu zonnepanelen die zorgen dat we zelf voorzienend zijn in het opwekken van onze stroom.

Schapen

Op de boerderij zijn schapen en lammeren die op de verschillende landerijen grazen. In de herfst en de winter als de koeien binnen in de stallen staan zorgen de schapen en lammeren dat het land mooie wordt bijgehouden en dat het gras netjes kort wordt opgegeten. Het grootste delen van de schapen en lammeren worden verkocht aan biologische slagers uit de omgeving. Een klein deel verkopen we in ons  eigen winkeltje .