boerderij

De biologisch-dynamische boerderij met zijn koeien, schapen en landerijen is het hart van het bedrijf. Op de boerderij worden de natuurlijke processen zoveel mogelijk begeleid en niet verstoord. Jeroen en Rosalinde willen graag de kringloop sluiten op hun bedrijf. De bodem, het grasland, de koeien en de behuizing spelers hierin een grote rol.

Koeien

Op de boerderij wordt gewerkt met Blaarkopkoeien. De Blaarkop is een Oud-Hollands koeienras dat nog dicht bij de natuur staat. Blaarkoppen mag beige overbelast worden, het is echte ruwvoer etende koeien. Ze blijft gezond in natuurgras en produceren zo gezond melk en gezond vlees. Wilt u naast melk produceren? Blaarkoppen ook een goede kwaliteit vlees: Het zijn eigenlijk dubbeldoel koeien. Het Oud-Hollandse ras past bovendien goed in het landschap. De koeien worden niet alleen behandeld met kruiden zoals bijvoorbeeld kaneel, tijm, peper of peterselie. Wij gebruiken geen antibiotica. De koeien lopen in de zomer buiten in de kruidrijke weilanden en in de winter liggen ze in de potstal op een heerlijk bed van stro.De koeien zijn voor 95 procent gras gevoerd. Het heerlijke vlees verkopen wij in onze winkel.

Een klein deel van onze melk wordt verwerkt bij Kaasmakerij Landgoed Willibrordus in Heiloo tot heerlijke producten. https://kaasmakerijlandgoedwillibrordus.nl/

Grasland / voeding

De voeding van de koeien heeft grote invloed op de gezondheid en de levensduur van de koeien. Het voer van koeien met gras en / of hooi van weilanden met een diverse botanische samenstelling en pas gemaaid als het gewas in bloei staat, is gezonder voor melkvee. De graslanden zijn ingezaaid met verschillende grassoorten en kruiden wat zorgt voor een gevarieerde botanische samenstelling. Het grootste deel van de graslanden ligt om de boerderij. Een klein deel van de graslanden liggen in het natuurgebied de Eilandspolder. Op oud grasland is de botanische samenstelling van nature gevarieerder en rijker aan kruiden en grasssen wat many advantages has such the produce om door continue te vernieuwen en afsterven van het wortelstelsel het bodemleven te laten komen dat er een gezond grasgewas op kan groeien. Nadeel is dat het gewas van oud grasland minder direct opneembare waarde heeft voor de koeien. Daarom krijgen de koeien in de winter naast hooi ook kuilgras om zo voldoende voedingsstoffen binnen te krijgen om gezonde melk van te produceren. 

Op onze graslanden zijn weidevogels te vinden tussen de koeien. Voor een leuk filmpje over weidevogels bij ons op het bedrijf. Klik op deze link. https://www.youtube.com/watch?v=tpQFSjxboNg

bodem

Om het bodemleven in de grond in balans en actief te houden is een bemesting met massa belangrijk. Wormen, mijten, bacteriën en schimmels in de aarde leven van de afbraak van organisch materiaal. De natuur boven de grond, zoals de weidevogels, voedt zich met 'de beestjes in de grond'. De kwaliteit van de aangeboden film is belangrijk om een ​​vitaal bodemleven te krijgen. Op onze boerderij worden de bodem en zijn grassen en kruiden bemest door de dieren die er op grazen, en door de gezonde gecomposteerde mest uit de potstallen. Door de uitwisseling van bodem en dieren zijn de koeien gezond en vitaal.

Huisvesting

Het huisvestingssysteem is gericht op een optimale dierenwelzijn en een goede kwaliteit mest voor op de graslanden. Een goede kwaliteit mest kan verkregen worden in een potstal. Een optimaal dierenwelzijn is gediend bij zo natuurlijk mogelijk gedrag van de koeien in de stal. Bij Natuurlijk Genoegen worden de koeien niet onthoornd omdat deze onderdeel zijn van het koe "wezen". In een kudde is een rangorde waardoor het, zeker met hoorns , nodig is dat de koeien voldoende ruimte hebben en dat ze kunnen vluchten indien nodig. De koeien liggen in de winter in de potstallen die worden voorzien van een verse laag stro of riet. De koeien kunnen zo droog en schoon liggen. De kalfjes die worden geboren worden gedurende de eerste levensperiode bij de moeder van een pleegmoeder drinken. De aanwezige fokstier has a ruim stro hok waar hij de koeien kan dekken. Al het vrouwelijke jongvee wordt aangehouden en opgefokt voor het nader melkvee, alle stierkalveren gaan naar een biologische kalverenhouder. In oktober 2016 zijn de astbest dook van de stallen vervangen door een lichtkoepel in het midden van de stal. Zie deze link https://youtu.be/FDWYf4xC6vg  De zijwanden zijn deels verwijderd. Door deze aanpassingen is er meer licht en frisse lucht in de stal voor de koeien en kalveren. Op een van de daken liggen nu zonnepanelen die zorgen dat we zelf voorzienend zijn in het opwekken van onze stroom.

Schapen

De schapen lopen gedurende het hele jaar buiten behalve in de lammertijd. Dan staan ​​ze op een dik pak stro in de stal. De geboren lammeren blijven de eerste paar dagen apart in een hokje met hun moeder. Daarna mogen ze weer in de kudde en zijn ze voldoende met elkaar vertrouwd om elkaar te vinden in de kudde. Zodra het weer het toelaat gaan de schapen en lammeren weer de graslanden in. Het grootste deel van de schapen en lammeren worden verkocht aan biologische slagers uit de omgeving. Een klein deel verkopen we in ons eigen winkeltje .